Etendus Miks mitte!?

2019.05 MVK näidend

Hea õpetaja, tule meile tööle!

Pirita linnaosas Merivälja rohelises ja hubases asumis rõõmsat koolielu elav põhikool ootab väga oma perre uusi töötajaid. Meie sõbralik kool on üha kasvamas ja uuenemas, seepärast pakume algaval õppeaastal tööd just Sulle, hea

 • matemaatikaõpetaja
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • füüsikaõpetaja
 • muusikaõpetaja
 • klassiõpetaja
 • käsitöö- ja kodunduse õpetaja
 • kunstiõpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja (asendajana lapsehoolduspuhkuse ajaks)
 • väikeklassi õpetaja
 • abiõpetaja

Ootame vabale ametikohale kandideerima ka Sind, särav ja särtsakas, värskete ja kaasakiskuvate ideede ning väga hea suhtlemis- ja organiseerimisoskusega

 • huvijuht

Avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata

16. juuniks 2019 greta.ammer@meripohi.edu.ee . Täiendavat infot võimaliku koormuse kohta saab tel 6232 576 või e-posti teel.

 

Vastuvõtt 1. klassi 2019

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“.

Õpilaskandidaadi vanemal palume koolikoht kinnitada eKooli keskkonnas „Kinnita“ nupu vajutamisega 10. juuniks 2019.

Kui Te ei soovi, et laps asub õppima meie koolis, siis vajutage palun „keeldu kohast koolis“ nuppu.

Kui õpilaskoht on kinnitatud, siis palume Merivälja Kooli kantseleisse tuua järgmised dokumendid:

 • taotlus (siit)
 • koopia lapse sünnitunnistusest või dokumendist
 • koopia lapsevanema isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart või pass)
 • tervisekaart (väljastab perearst)
 • koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)
 • allkirjastatud nõusolek isikuandmete töötlemise ankeet (siit)

Lisaks tuleb saata digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis aadressile foto@meripohi.edu.ee. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi.

Peale 10. juunit 2019 muutub lapsevanema poolt kinnitamata õpilaskoht vabaks.

Alates 11. juunist 2019 saavad kõik soovijad vabade koolikohtade olemasolul esitada kooli astumise taotluse.

Meie koolis on koolivorm (vest) kandmine soovituslik (tellida siit).

Esimese klassi õpilasele vajalike koolitarvete nimekirja leiate siit.

Kooli kantselei on avatud 20.05.- 10.06.2019 E-R kl 9.00-15.00 ja 5.08.-16.08.2019 E-R kl 10.00-13.00. Juulikuus on kooli kantselei suletud.

Merivälja Kooli kantselei tel. 6 232 234.

NB! Infokoosolek sügisel 1. klassis kooliteed alustavate laste vanematele 19. juunil kell 17.30-19.30 kooli spordisaalis.

Kõrvitsate kasvatamine 2019

Hea Merivälja Kooli laps ja lapsevanem!
Hakkame jälle kõrvitsaid kasvatama loomaaia asukatele.
Paneme seemned kohe-kohe mulda. Kool ostab seemned kõikidele klassidele, kes soovivad selle vahva algatusega liituda. Oma soovist andke palun teada huvijuhile – anni.pikson@meripohi.edu.ee.
Hoolitseme taimede eest terve suve – kambakesi või oma perega.
Kogume oktoobris kindlal kuupäeval kõrvitsad kogukonna keskuses – Merivälja Koolis kokku. Täpse kuupäeva anname teada sügisel.
Mõistagi auhindame tublimaid ja väga tublisid!
Osaleda võivad kõik, kel soe ja hooliv süda sees – pisipõnnidest taatide-memmedeni!
Muuseas kõrvitsaid söövad kõik loomad peale kaslaste.
Fotol on meenutuseks Merivälja 2018 sügisandide kuhi.
Teeme seda veel! 2019.05 MVK kõrvitsad

Emadepäev 2019

2019.05.12 Emadepäev