Vastuvõtt

Merivälja Kooli esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”.

Info määramise ja taotluse esitamise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit.link opens on new page

1.–15. märtsil saab esitada Tallinna Haridusametile taotluse elukohajärgse kooli määramiseks (eKooli keskkonnas elektroonselt või paberkandjal Tallinna Haridusametis).

Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on Merivälja Kool määratud elukohajärgseks kooliks, toimub ajavahemikul 20. mai–10. juuni. Alates 11. juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine vastavalt avalduste laekumisele. Avaldusi võimalikele vabadele õppekohtadele saab esitada alates 11. juunist. 

Vastuvõtu kord
1. klassi vastuvõtmise avaldus
2.-9. klassi vastuvõtmise avaldus
Kodukord
E-õpilaspilet
Koolivorm
Pikapäevarühm
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Avaldatud 12.09.2019. Viimati muudetud 23.05.2023.