Õppenõukogu

Õppenõukogu 23.01.2019 kell 15-16:30

Õppenõukogu kinnitatud päevakord:
1) Õppeaasta pikendamine
2) Koduõppel olev õpilane Hanna Nora Mansberg
3) Päevikute kasutamine
4) Kuidas märkida puudujat eKoolis – demonstratsioon
5) Tunniplaanis sisseviidud muutuste edastamine
6) Asendustest teada andmine
7) Õpetajate korrapidamine
8) Loovtöö erisus – Andreas Klammer
9) Individuaalsed jälgimise kaardid + individuaalsete õppekavade koolitus
10) Üks õpilane on koolist lahkunud, kaks uut õpilast – 2C ja 4D klassis

 

Õppenõukogu 16. november 2017 5-4/2