Õppenõukogu

Õppenõukogu 23.01.2019 kell 15-16:30

Õppenõukogu kinnitatud päevakord:
1) Õppeaasta pikendamine
2) Õpilase koduõppe rakendamine
3) Koduõppelt tagasi tulnud õpilase õpingute jätkamiseks klassi määramine
4) Paberkandjal olevate päevikute kasutamine
5) Puudujate märkimine eKooli keskkonnas
6) Tunniplaani sisse viidud muutused
7) Asenduste korraldus
8) Õpetajate korrapidamine
9) Loovtöö erisus vajavatele õpilastele
10) Individuaalsed jälgimise kaardid ja individuaalse õppekava koolitus
11) 2018/19. õppeaasta II poolaastal Merivälja Kooli õppima asunud õpilased.

Õppenõukogu 16. november 2017 5-4/2