MVK vajab klassiõpetajat

Merivälja kool on armas ja sõbraliku perega kogukonnakool, mis asub Merivälja asumi südames. Koolil on pikk ajalugu ja traditsioonid, kuid oleme jätkuvalt arenevad ja uuendustele avatud. Ootame rõõmsaid ja tegusaid

KLASSIÕPETAJAID, kes oleksid kohe valmis tööd alustama.

Konkursil osalemiseks palun esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad 20.detsembriks 2018 greta.ammer@meripohi.edu.ee