Merivälja Kool otsib õppejuhti

Merivälja Kool kuulutab välja konkursi õppejuhi ametikoha täitmiseks (1,0 ametikohta).

Ootame kandidaati, kes:

  • vastab kvalifikatsiooninõuetele;
  • omab pedagoogilise töö kogemust;
  • omab planeerimis-, korraldamis- ja analüüsioskust;
  • väärtustab meeskonnatööd ning koostööd huvigruppidega;
  • on avatud suhtleja.

Konkursil osalemiseks palun esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning lühike motivatsioonikiri hiljemalt 23. novembriks greta.ammer@meripohi.edu.ee