Kool kõigile !

2001 aasta sügisel pakkus Tallinna Pedagoogikaülikool Merivälja Põhikoolile võimaluse osaleda üle-Eestilises projektis nimetusega Kool Kõigile. Selle projekti eestipoolsed koordinaatorid on Tartu Ülikool, Tallinna Pedagoogikaülikool ja Haridusministeerium. Väispartneriks on Norra Lillegarden’i teaduskeskus. Koole osaleb selles projektis 6- 3 Tallinnast (Paldiski Keskkool, Kalamaja Põhikool ja Merivälja Põhikool )ja 3 Tartust( Kesklinna Kool, Veeriku Põhikool ja Nõo Gümnaasium)

Algseid eesmärke oli projektil mitu. Kõige tähtsaimad neist:

  • muuta koolid sellisteks, et igal õpilasel( ka erivajadustega) oleks hea ja turvaline kodulähedases koolis käia
  • muuta õpetajate täiendkoolitust nii, et  õpetajad oleksid pädevad töötama kõigi õpilastega.

Mis on meie koolis muutunud peale seda selle 2 aasta jooksul?

Esiteks on muutunud õpetajate suhtumine erivajadustega õpilastesse,. Õpetajate kollektiiv on kasvanud ühtseks meeskonnaks, kes julgeb ja tahab saada tagasisidet oma töö kohta . Tekkinud probleemidele püütakse leida ühiselt lahendusi.

Mõned näited :teisel aastal käivitus meil projekt nimetusega kriitiline sõber, kus sõbraks oli kolleeg õpetajaskonnast, kes analüüsis õpetaja ja õpilaste vahelisi suhteid tunnis ning juhtis tähelepanu nii tugevatele kui ka vähem tugevatele külgedele. Tehes kokkuvõtteid tundidest selgus, et paljudel õpetajatel kerkisid üles sarnased probleemid. Sellest sai alguse 2003. aasta projekt, mis oli suunatud meeskonnatöö arendamisele koolis. Kuidas see siis välja nägi? Õpetajad koondusid 4-6 liikmelistesse gruppidesse, kus arutati üht konkreetset juhtumit, mis oli aset leidnud nädala-kahe jooksul . See oli ajavahemik, kui sagedasti grupp koos käis. Vestluste ja analüüside eesmärk oli, et õpetaja mure pole ainult tema isiklik probleem, vaid kogu kooli asi ning koos  lahendusi leida on ikka lihtsam. Neid tegevusi koolis toetasid pidevad Norra kollegide loengud ning näpunäited.

Üks meetod mis meile eriti meeldis, oli  süsteemi teooria, mille põhjal ei ole kõige olulisem põhjus, vaid omavaheline suhtlemine. Käitumist hinnati 3 vaatenurgast: kontekst ( õpikeskkond, suhted), individuaalsed tegurid( õpilase geneetiline kood), tegutseja ( mida tegi). Alati on lihtsam muuta konteksti kui tegutsejat ennast. Alati on probleemil mitu väljundit. Lahenduse otsimisel peaks algama kõige lihtsamast. Kogedes eduelamust on hiljem ka keerulisematele probleemidele vastuseid leida lihtsam. Tähtis on ka teada , et igale väljakutsele ei olegi vastust ega lahendit.

Projektiga seoses külastasid kõikide koolide meeskonnagruppide juhid, koordinaator ja juhtkonna esindaja 2003. aasta mais Norra Kuningriiki, et vaadata, kuidas on sama põhimõttega projekt tööle hakanud seal.

Norras ei ole juba ligi kümme aastat erikoole erivajadustega lastele, vaid kõik tugigruppid on toodud kooli. Erikoolidest on kasvanud teaduskeskused, mis nõustavad nii õpetajaid kui lapsevanemaid.

Samad meeskonnatöö gruppid on ka seal paljudes koolides moodustatud. Ka  kohapeal oli õpetajate hulgas nii pooldajaid kui  ka neid, kellel otsene seisukoht puudus, kuna aga Norras on õpetaja olla prestiizne ning igale vabale kohale on mitu soovijat, tundus et motiveeritus töötamaks erinevate õpilastega oli seal suurem. Ei saa eitada, et sealseid õpetajaid toetas suur hulk erinevaid tugisüsteeme alustades abiõpetajatega igas klassis lõpetades parandusõppeklassidega ning juba eelpoolmainitud teaduskeskustega.

Meie külastamise 2 teaduskeskust. Ning mitmeid algkoole…. unustamatu mulje jätsid Norra kõrged mäed, suured metsad ning Bergeni linn, mis paljuski sarnanes Tallinna vanalinnaga, kuid selle vahega , et sealsed majad olid puidust. Käisime ka kõige tuntuma norraka Eduard Griegi kodumuuseumis.

Tulnud reisilt tagasi  jätkub meie koolis töö meeskondades. Meie sooviks on, et varsti kõik meie kooli õpetajad ei aruta oma probleeme mitte õpetajate toas kohvitassi taga, kus tihti ei jõuta konstruktiivsete lahenditeni, vaid iga õpetaja leiab nädalas 15-30 minutit ,et oma muret grupis teistega jagadada või teistele oma ideedega abiks olla.

 

Kersti Vana
Merivälja Põhikooli õppealajuhataja
Kool kõigile projektijuht koolis