Haldusjärelvalve

Alates 01.09.2017 teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium, sh Tallinna koolides välishindamisosakonna ekspert Piret Hiisjärv (kontakt: 735 4076 / 5687 6436, Piret.Hiisjarv@hm.ee).

2017. aasta Merivälja Kooli haldusjärelvalve õiend ja Maavanema kinnitus.