Uudised

Registreerimine eelkooli! 24. august meripohi


Merivälja Koolis alustab 2020/2021 õppeaastal tööd kooli tasulise huviringina tegutsev eelkool. 

Eelkooli tegevuse aluseks on alushariduse riikliku õppekava põhjal koostatud Merivälja Kooli eelkooli õppekava. Eelkooli tegevuses keskendutakse lapse individuaalse arengu igakülgsele toetamisele. Eelkooli tegevuste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine toimub meeskonnatöös. Erinevaid lõimitud tegevusi viib läbi klassiõpetaja, kõne ja keele valdkonna arendustegevustesse kaasatakse logopeed, laste üldise arengu ja õpioskuste teemal toetab õppekava rakendamist eripedagoog, laste sotsiaalsete- ja koostööoskuste arendamise eesmärgil nõustab eelkooli tegevust sotsiaalpedagoog, laste emotsionaalse arengu toetamiseks on meeskonda kaasatud koolipsühholoog. 

Ootame eelkooli 1. septembril 2021. aastal kooliteed alustavaid lapsi, eelistatud on Merivälja Koolis õpinguid alustada soovivad lapsed. Eelkooli grupi suurus on kuni 15 last, kui eelkooli soovijaid on rohkem, avatakse võimalusel kaks gruppi. Vastu võetakse kõik soovijad kuni rühmade täitumiseni. Õppeaasta keskel on võimalik liituda eelkooliga juhul, kui on vabu kohti.

Eelkool kestab oktoobrist kuni mai keskpaigani, kohtumised toimuvad korra nädalas 2 tundi (2*60 minutit) korraga, suunatud tegevuste vahel on vastavalt vajadusele lühikesed pausid.  Eelkooli tegevused algavad oktoobri esimesel nädalal ning toimuvad kindlal kokkulepitud nädalapäeval ajavahemikul 15.30-17.30. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tegevusi ei toimu.  

Eelkooli tegevuse korraldamisel on meeskonna oluline liige lapsevanem, kes on oma lapse arengu toetamisel kõige suurem ekspert. 

Tulenevalt Tallinna Haridusameti koolide teenuste hinnakirjast on kooliks ettevalmistus ehk eelkool 2020/21 õppeaastal kuutasuga 40 eurot, mis sisaldab ka osalist õppevahendite kulu. NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.

Eelkooli esimene rühm alustab 07.10.2020, mis hakkab toimuma kolmapäeviti 15.30-17.30, õpetajaks Rita Lumiste.

Eelkooli registreerimine SIIN! 

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil: rita.lumiste "ät" meripohi.edu.ee.

Merivälja Koolis alustab 2020/2021 õppeaastal tööd kooli tasulise huviringina tegutsev eelkool. 

Eelkooli tegevuse aluseks on alushariduse riikliku õppekava põhjal koostatud Merivälja Kooli eelkooli õppekava. Eelkooli tegevuses keskendutakse lapse individuaalse arengu igakülgsele toetamisele. Eelkooli tegevuste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine toimub meeskonnatöös. Erinevaid lõimitud tegevusi viib läbi klassiõpetaja, kõne ja keele valdkonna arendustegevustesse kaasatakse logopeed, laste üldise arengu ja õpioskuste teemal toetab õppekava rakendamist eripedagoog, laste sotsiaalsete- ja koostööoskuste arendamise eesmärgil nõustab eelkooli tegevust sotsiaalpedagoog, laste emotsionaalse arengu toetamiseks on meeskonda kaasatud koolipsühholoog. 

Ootame eelkooli 1. septembril 2021. aastal kooliteed alustavaid lapsi, eelistatud on Merivälja Koolis õpinguid alustada soovivad lapsed. Eelkooli grupi suurus on kuni 15 last, kui eelkooli soovijaid on rohkem, avatakse võimalusel kaks gruppi. Vastu võetakse kõik soovijad kuni rühmade täitumiseni. Õppeaasta keskel on võimalik liituda eelkooliga juhul, kui on vabu kohti.

Eelkool kestab oktoobrist kuni mai keskpaigani, kohtumised toimuvad korra nädalas 2 tundi (2*60 minutit) korraga, suunatud tegevuste vahel on vastavalt vajadusele lühikesed pausid.  Eelkooli tegevused algavad oktoobri esimesel nädalal ning toimuvad kindlal kokkulepitud nädalapäeval ajavahemikul 15.30-17.30. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tegevusi ei toimu.  

Eelkooli tegevuse korraldamisel on meeskonna oluline liige lapsevanem, kes on oma lapse arengu toetamisel kõige suurem ekspert. 

Tulenevalt Tallinna Haridusameti koolide teenuste hinnakirjast on kooliks ettevalmistus ehk eelkool 2020/21 õppeaastal kuutasuga 40 eurot, mis sisaldab ka osalist õppevahendite kulu. NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.

Eelkooli esimene rühm alustab 07.10.2020, mis hakkab toimuma kolmapäeviti 15.30-17.30, õpetajaks Rita Lumiste.

Eelkooli registreerimine SIIN! 

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil: rita.lumiste "ät" meripohi.edu.ee.