TÄHELEPANU! IGALE LAPSEVANEMALE VAJALIK TEAVE

Loomise kuupäev 08.03.2020

Kahjuks on eilse seisuga viirus COVID-19  jõudnud ka kooli - Tallinna Kristiine Gümnaasiumi (https://www.err.ee/1060721/kristiine-gumnaasium-lopetab-nakatunud-opilase-tottu-kaheks-nadalaks-toolink opens on new page). Kool on suletud ning õpilased saadetud kaheks nädalaks koduõppele.

Merivälja Koolis viibib igapäevaselt koos ligi 600 õpilast ja üle 50 töötaja, kokkupuuteid inimeste vahel on väga palju.

Sellest tulenevalt on Merivälja Kooli juhtkonnal ja hoolekogul ning vanematekogul palve igale Merivälja Kooli lapsevanemale – teha vastutustundlikke otsuseid nii enda, oma lapse ja kaasinimeste suhtes. Riskipiirkonnas reisinud peredel tuleb õpilased kindlasti jätta koju ja teavitada sellest koheselt kooli ning tegutseda Terviseameti juhiste järgi abi saamiseks.

Sotsiaalministri tänane teavitus:

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erisaade-tanel-kiik-kui-eesti-inimesed-praeguseid-soovitusi-ei-taida-voivad-viiruse-piiramiseks-tulla-tosisemad-piirangud?id=89159395link opens on new page

Välisministeerium : Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga ei soovita välisministeerium reisida Hiina Rahvavabariiki, Itaaliasse, Iraani, Jaapanisse, Singapuri, Lõuna-Koreasse, Prantsusmaal Alsace'i piirkonda ja Saksamaal Nordrhein-Westphaleni liidumaale. Ministeerium palub hinnata ka kõigi välisreiside vältimatust.

https://vm.ee/et/uudised/valisministeerium-uuendas-seoses-koroonaviiruse-levikuga-reisisoovitusilink opens on new page

Terviseameti teabe hetkeolukorra kohta leiate: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus?fbclid=IwAR2PXn5ke9qAeBTdRnSoVg4JrXWaJh8AkFlTe0wiEpppdNReXWcTkPNlch8link opens on new page

Koroonaviiruse haiguse osas on Terviseamet väljastanud juhised lapsevanemale: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/patsiendi_kodune_ravi_covid19_0.pdflink opens on new page Palume need kindlasti veelkord läbi lugeda ning vajadusel rakendusele võtta.

Täiendavalt palume tähelepanu pöörata hügieenile, mille kohta on samuti Terviseamet väljastanud juhised: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdflink opens on new page. Nooremate laste puhul palume kodus veenduda, et laps oskab efektiivselt käsi pesta ning seda ka iseseisvalt suudab teha. Koolis on iga kraanikausi juures dosaatorites seep, mille kasutamine pesemisel on äärmiselt vajalik, sest vee all kiire loputamine ei hävita haigustekitajaid. Kuivatuspaberid on samuti olemas ja kool hoolitseb, et neid jätkuks. Sööklas on lisaks kraanikaussidele ja seebile ka desinfitseeriv geel käte jaoks. Klassides on kasutusel desinfitseerivad vahendid õpilaslaudade ja ukselinkide puhastamiseks.

Vanemad saavad oma lastele ka ise personaalseid desinfitseerivaid vahendeid kaasa panna, et tagada maksimaalne kätehügieen. Tuletage lastele meelde, et kallistamine ja oma joogipudelite ning muude isiklike asjade jagamine kaaslastega ei ole viiruste perioodil mõistlik.

Kindlasti rääkige kodus lapsega, millise haigusega on tegu. Selleks on ehk kasulik vaadata lastepsühholoogi selgitust ning mõtteid: https://novaator.err.ee/1060731/lastepsuhholoog-selgitab-kuidas-raakida-lapsega-koroonaviirusestlink opens on new page.

Kui tuvastate lapsel (või pereliikmel või on muid kokkupuuteid viirushaigetega) haigusnähud (mis võivad olla tingitud ka mõnest muust viirushaigusest), siis jätke laps koheselt koju ja võtke ühendust perearstiga või helistage nõuandetelefonil 1220.

Koolist puudumise põhjendamiseks piisab eKooli põhjuse lisamisest (haige). Õppimise saab teada eKooli vahendusel ning alati on info jagamisel abiks klassijuhataja, aineõpetajad ning õppejuhid, e-mailid on leitavad: https://meripohi.edu.ee/et/kontaktlink opens on new page.

Kui haigusnähud ilmnevad koolipäeva jooksul, võtame vanemaga ühendust ja vanem on kohustatud koheselt õpilase koolist koju viima.

Hoiame teid kursis Tallinna Haridusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti edasiste soovituste ning otsustega, mis seotud koolikorraldusega Tallinna linnas.

Infot jagame kooli kodulehe, e- kooli ja lapsevanemate klassilistide kaudu.

 

Hoolivale ja mõistvale suhtumisele üles kutsudes

Greta Ammer

Merivälja Kooli direktor

Viimati muudetud 08.03.2020.