Suurbritannia haridustöötajad Erasmus+ KA1 meetme projekti raames Merivälja Koolis

Loomise kuupäev 25.05.2022

8.-15. aprillil 2022 külastasid Suurbritannia haridustöötajad Erasmus+ KA1 meetme projekti raames Merivälja Kooli, et tutvuda Eesti haridusmaastikuga ning matemaatika õpetamise eripäradega. Õpirändes osales kokku 20 õpetajat, haridusspetsialisti, -koordinaatorit ja -konsultanti Londoni Hackney linnaosast. Õpirände eesmärk oli mõista Eesti õpilaste PISA testidel saavutatud edu, toimusid tunnivaatlused, arutelud ja ekskursioonid. Lisaks tutvuti põgusalt Viimsi Gümnaasiumi elulise matemaatika õpetamisega, Pargi lasteaia õppetööga ning osaleti töötuba-loengus Tallinna Ülikoolis Jüri ja Marina Kurvitsa eestvedamisel. Osalejate nimel kommenteeris Hackney Educationi esindaja Wendy Finan: “Saime kaasa võtta Eestist väga palju uut teadmist, mida loodame põimida oma praktikasse. Näiteks digivahendite kasutamine on Eestis sage igapäevase õppetöö osa, Ühendkuningriikides alles sisse töötamisel.”

 

2020. aastal saadi rahastus Erasmus+ KA1 meetme raames Londoni põhisel organisatsioonil Hackney Education külastada Merivälja Kooli. Projekti nimeks valiti “Structured Training Course 2020-1-UK01-KA101-078207 Distributive Leadership in an Urban Context” ja sisuks sai matemaatika õpetamisega tutvumine Meriväljal ja Eestis laiemalt. Kahjuks Covid-19 viirusega seotud olukord maailmas sundis külastust edasi lükkuma paari aasta jagu kuni käesoleva aasta aprillis said Hackney õpetajad, haridusspetsialistid, -koordinaatorid ja -konsultandid lõpuks maanduda Tallinnas.

Külastus kestis kokku terve nädala ja koosnes nii professiooniga seotud tegevustest kui ka silmaringi laiendavast turismipoolega tutvumisest. Esmaspäevane külastus Tallinna Ülikooli viis delegatsiooni kuulama Jüri ja Marina Kurvitsa loengut Eestis matemaatikaõpetajate õpetamisest. Loengule lisaks toimus ka avastusõppe piire kompiv praktiline töötuba. Järgnevatel päevadel viibisid külalised Merivälja koolis. Kuulati ülevaadet Merivälja Kooli õppetööst, Eesti haridussüsteemist laiemalt. Osaleti  töötubades, millest osa oli pühendatud kaasavale haridusele , osa digiseadmete kasutamisele keskendunud. Kolmapäeval said delegatsiooni liikmed külastada kõigi kooliastmete tunde ja osaleda värvikates vestlusringides. Neljapäev sai sisustatud Viimsi Gümnaasiumi ja Pargi lasteaia põgusa külastusega, et tekiks terviklikum ülevaade ka alus- ja gümnaasiumiharidusest Eestis.

Hackney külalised jäid visiidiga rahule, Hackney Educationi esindaja Wendy Finan kommenteeris külastust järgnevalt: “Meie külastus Tallinnasse oli tõeliselt imeline - tasakaalukas kombinatsioon informatiivsetest hariduse teemalistest külastustest ja kultuursetest tegevustest andis hea arusaama riigi ajaloost ja taustast. Merivälja Kooli ja ka teiste väisatud asutuste personal ja õpilased olid külalislahked ja jagasid rõõmuga oma hariduskogemuse iseärasusi, eriti matemaatika vallas. Saime kaasa võtta Eestist väga palju uut teadmist, mida loodame põimida oma praktikasse. Näiteks digivahendite kasutamine on Eestis sage igapäevase õppetöö osa, Ühendkuningriikides alles sisse töötamisel. Suur tänu kõigile, kes võimaldasid külastusel teoks saada!”

Merivälja Kooli jaoks oli see esmakordne taoline projekt, kuid positiivse tagasiside ja suurepärase õpetajate kaasamise võimaluse valguses on kindlasti plaanis ka edaspidi Erasmus+ KA1 projektides partnerkooliks olla.

Fotodel külalised Merivälja Koolis ja Toompeal.

Kadri Saluri
Merivälja Kooli projektijuht

Viimati muudetud 25.05.2022.