Näitus Eestiteemalistest töödest

Loomise kuupäev 22.02.2022
Viimastel nädalatel on kunstitundides õpitud tundma Eesti rahvuslooma hunti, samuti mõeldud ja räägitud Eesti olemusest ja püsiväärtustest.
Kõik klassid on teinud Eestiteemalisi töid, kuid ülesanded on olnud erinevad.
 
Siin väike valik töödest, mille lähteülesanne olenevalt klassist oli järgmine:
 
5. ja 9. klassil - kujutada samal pildil Eesti sümboleid: suitsupääsukest, hunti ja räime.
 
6.-7. klassil - "Hunt kui eestirahvusloom", kus pilt peab edasi andma ka selle looma iseloomu ja olemust, pildil peab olema seos Eestiga.
 
8. klassi õpilased kujutasid, mis on nende jaoks Eesti sümboliks.
 
9. klassi ülesanne oli "Minu Eesti".
Vanemate õpilaste tööd võisid olla ka arvutigraafilised.

Galerii asub: https://drive.google.com/drive/folders/1jZV4njh5mVkxK_L4__9YtpPjfom6UY1Glink opens on new page
 
Viimati muudetud 22.02.2022.