Merivälja Kooli juurdeehitus 2021

Loomise kuupäev 04.11.2020

Merivälja koolis on ruumipuudus probleemiks olnud mitu viimast aastat. Nüüd on lahendus leitud: linnavalitsus tunnistas kehtetuks Merivälja kooli kinnistu 13 aasta eest vastu võetud detailplaneeringu, et luua võimalus kooli hoone laiendamiseks. Kavandatava juurdeehitusega saab kool juurde neli klass

Piirkonna kiire arenguga on aastate vältel kooli õppima soovijate arv üha kasvanud, kuid 2007. aasta detailplaneering ei võimaldanud hoone laiendamist. Nüüd on see takistus kõrvaldatud ning hoone laiendamine saab peatselt alata.

Valminud on eskiisprojekt, mille autoriks on Arhitektrum OÜ. Selle loomisel on silmas peetud, et kooli juurdeehitus sobiks ümbritsevasse keskkonda nii hoone välimuse kui ka kasutatavate materjalide poolest. Eesmärgiks on rajada võimalikult palju täiendavaid klassiruume nii, et majale kõrgust ei lisata ning vana osa täielikult ei lammutata. Ka hoone asendiplaan jääb üldiselt samaks, lisanduvad üksikud väikesed muudatused vastavalt planeeritud klassiruumide paigutusele hoones.

Vaata materjale: https://drive.google.com/drive/folders/1op0KKdSx89CKMPcXrCTEzksIbOJN1HYGlink opens on new page
 

Viimati muudetud 04.11.2020.