Uudised

Eelinfoks sügis 2020 kooliteed alustavate laste vanematele 30. juuni meripohi


1. klassi vanemate koosolek toimub 18. augustil 2020 kell 17.00. Merivälja Kooli spordisaalis.

Palume võimaluse korral koosolekul osaleda.

2020/21 õppeaastal asuvad Merivälja Kooli esimesed klassid õppima Merivälja Lasteaia territooriumil asuvasse hubasesse moodulhoonesse, kus on nii õppe-, tualett- kui ka vaba aja veetmise ruumid.

Õppetöö algab koolipäevadel kell 8.00. Söögivahetunnid, muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Merivälja Kooli peahoones aadressil Heki tee 16. Ühest hoonest teise liikumine on korraldatud turvaliselt õpetajate ja abiõpetajate saatel. Teises klassis algab õppetöö teises vahetuses Merivälja Kooli peahoones. Teine vahetus algab orienteeruvalt kell 12 ja kestab vastavalt tunniplaanile 4-5 akadeemilist tundi. Uue õppeainena lisandub A-võõrkeelena inglise keel, mille õpe toimub 12-14 õpilasega rühmas.

Seoses Merivälja Kooli ruumikitsikusega on kahes vahetuses õppetöö korraldamine vältimatu. Tallinna Haridusamet koos kooliga otsib jätkuvalt lahendusi probleemi leevendamiseks lisapinna näol, et õppetööd saaks korraldada ühes vahetuses.

Merivälja Kooli vastuvõtu korra ja vajalikud blanketid leiate kooli kodulehelt: https://www.meripohi.edu.ee/et/vastuvott

1. klassi vanemate koosolek toimub 18. augustil 2020 kell 17.00. Merivälja Kooli spordisaalis.

Palume võimaluse korral koosolekul osaleda.

2020/21 õppeaastal asuvad Merivälja Kooli esimesed klassid õppima Merivälja Lasteaia territooriumil asuvasse hubasesse moodulhoonesse, kus on nii õppe-, tualett- kui ka vaba aja veetmise ruumid.

Õppetöö algab koolipäevadel kell 8.00. Söögivahetunnid, muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Merivälja Kooli peahoones aadressil Heki tee 16. Ühest hoonest teise liikumine on korraldatud turvaliselt õpetajate ja abiõpetajate saatel. Teises klassis algab õppetöö teises vahetuses Merivälja Kooli peahoones. Teine vahetus algab orienteeruvalt kell 12 ja kestab vastavalt tunniplaanile 4-5 akadeemilist tundi. Uue õppeainena lisandub A-võõrkeelena inglise keel, mille õpe toimub 12-14 õpilasega rühmas.

Seoses Merivälja Kooli ruumikitsikusega on kahes vahetuses õppetöö korraldamine vältimatu. Tallinna Haridusamet koos kooliga otsib jätkuvalt lahendusi probleemi leevendamiseks lisapinna näol, et õppetööd saaks korraldada ühes vahetuses.

Merivälja Kooli vastuvõtu korra ja vajalikud blanketid leiate kooli kodulehelt: https://www.meripohi.edu.ee/et/vastuvott