Uudised

Eelinfoks sügis 2020 kooliteed alustavate laste vanematele 26. veebruar


Algaval 2020/2021 õppeaastal alusavad 1.klassid  oma kooliteed Merivälja Lasteaia territooriumil asuvas moodulhoones esimeses vahetuses. 
Õpilaste koolipäev algab kell 8.00 hommikul ja lõpeb kell 12.15. Õpilaste toitlustamine, samuti muusika ja kehalise kasvatuse
tunnid toimuvad koolimajas.
2. ja 3. klassi jõudes õpivad need õpilased koolimajas teises vahetuses ja õppetöö algab kell 12.15
ja lõpeb kell 16.00 või 17.00.
Seoses Merivälja kooli põhikooliks kasvamise ja suure õpilaste arvuga on õppetöö korraldatud kahes vahetuses. 

Merivälja Kooli vastuvõtu korra ja vajalikud blanketid leiate kooli kodulehelt
https://www.meripohi.edu.ee/et/vastuvott
Sügisel kooliteed alustavate laste vanemate esimene üldkoosolek  toimub kolmapäeval, 17.juunil kell
17.30 – 19.00 kooli võimlas, millele järgneb  koolimaja ning moodulhoone tutvustus 
 
Algaval 2020/2021 õppeaastal alusavad 1.klassid  oma kooliteed Merivälja Lasteaia territooriumil asuvas moodulhoones esimeses vahetuses. 
Õpilaste koolipäev algab kell 8.00 hommikul ja lõpeb kell 12.15. Õpilaste toitlustamine, samuti muusika ja kehalise kasvatuse
tunnid toimuvad koolimajas.
2. ja 3. klassi jõudes õpivad need õpilased koolimajas teises vahetuses ja õppetöö algab kell 12.15
ja lõpeb kell 16.00 või 17.00.
Seoses Merivälja kooli põhikooliks kasvamise ja suure õpilaste arvuga on õppetöö korraldatud kahes vahetuses. 

Merivälja Kooli vastuvõtu korra ja vajalikud blanketid leiate kooli kodulehelt

https://www.meripohi.edu.ee/et/vastuvott
Sügisel kooliteed alustavate laste vanemate esimene üldkoosolek  toimub kolmapäeval, 17.juunil kell
17.30 – 19.00 kooli võimlas, millele järgneb  koolimaja ning moodulhoone tutvustus