Hariduse tugiteenused

Hariduse tugiteenused

Merivälja koolis pakutavate hariduse tugiteenuste eesmärk on iga õpilase individuaalse arengu toetamine.

Õpilaste toetamisel lähtutakse erinevatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning Merivälja kooli dokumentidest. Hariduse tugiteenuste osutamise aluseks on kooli õppekava osa „Õpilase toetamise põhimõtted“.

Hariduse tugiteenuste pakkumist koordineerib hariduse tugiteenuste juht Urve Raudsepp-Alt
Kontakt: urve.raudsepp-alt 'ät' meripohi.edu.ee

Õpilase arengu jälgimine ja toetamine
Hariduse tugiteenused Merivälja Koolis