Rohering

NB! Roheringi hetkel ei toimu. Info on kroonika mõttes alles.

Rohering - LIIKUMINE LOODUSES
alates oktoobrist 2019 kaks korda kuus ESMASPÄEVITI kell 15.00-16.30. Ringi tegevus lõpeb kevadel ühepäevase pikema matkaga Kõrvemaale. Vajalik ilmastikule sobiv riietus ja loomulik uudishimu.

Rohering - Mineraalid ja kivimid alates oktoobrist 2019 kaks korda kuus NELJAPÄEVITI kell 14.30-16.00 laboris. Ringi tegevus lõpeb kevadel ühepäevase matkaga Põhja Eesti paljanditesse, kus tutvume Eestis leiduvate kivimite, mineraalide ja fossiilidega.

Merivälja Kooli  ROHERING on loodud eesmärgiga pakkuda õpilastele süvendatud õpet eluslooduse ja keskkonna teemadel. Ringi tegevus toimub kolmeaastaste tsüklitena, kus iga poolaasta moodustab tervikliku kursuse, mille jooksul läbitakse üks suur teemavaldkond. Teemasid käsitletakse töötubade formaadis, mil teoreetilisele sissejuhatusele järgneb praktiline õpe. Tehakse loodusvaatlusi, planeeritakse ja sooritatakse katseid, tehakse ettekandeid ja arutletakse. ROHERINGI juhendajad on õpetajad Ivi Rammul ja Margus Voolma.

Rohering - LIIKUMINE LOODUSES

inimese liikumine looduses, looduse liikumise aastaring

Looduslik keskkond ümbritseb meid igapäevaselt. Tihti tormame kiiresti liikudes looduse imedest mööda.  Kutsun Sind liikuma looduses avatud silmade ja avatud kõrvadega, et ikka rohkem näha, kuulda ja kogeda.

Koos võtame ette lühemaid ja pikemaid retki, nii välis- kui sisetingimustes,  kus  saame uurida ja uudistada.

Otsime vastuseid küsimustele:

 • Kas puud magavad talveund?
 • Kas taimed elavad igavesti?
 • Mis loomad talvel teevad?
 • Keda rannas leida võib kui suvitajad läinud?
 • Kuidas otsida loodusest loomade tegevusjälgi ja millest need meile räägivad?
 • Kas metsas peaks kedagi kartma?
 • Kuidas loodusest toitu leida?
 • Kes on taime laps ja kas ta ka suureks kasvab?
 • Miks linnud laulavad ja reisivad?
 • Kuidas looduses liikuda nii, et oleks hea loodusele ja mugav rändajale?
 • Milline on matkamehe seljakoti sisu?
 • Kuidas metsas ellu jääda?
 • …. ja veel palju muud.

 

Rohering – Mineraalid ja kivimid

Geoloogia on igapäevaeluga tihedamalt seotud kui enamus inimesi seda endale teadvustavad. Kivimid ja mineraalid on erinevate tarbeesemete, mobiiltelefonist kuni autoni, tooraine allikaks. Geoloogia on tihedalt seotud mitmete loodusteaduste ja majandusharudega. Üheks geoloogia uurimisobjektiks on kivimid ja mineraalid, mis ongi sellel aastal huviringi fookuses.

Otsime vastuseid küsimustele:

 • Mis on kivimid?
 • Mis on mineraalid?
 • Kuidas on kivimid ja mineraalid tekkinud?
 • Miks on ühed mineraalid väärtuslikumad kui teised?
 • Milleks kivimeid kasutatakse?
 • Kuidas erinevaid kivimeid ja mineraale määrata?
 • … ja veel palju muud.

Lisaks teoreetilisele osale võrdleme erinevaid kivimeid ja mineraale, õpime neid määrama, vaatleme kivimeid looduses ja viime läbi laboratoorseid katseid.

ROHERINGI  GRUPPIDES on kummaski 20 õppekohta. Õppemaks on 15 eurot kuus. Lapsevanemaga sõlmitakse  koostööleping ning laps on Roheringi vastu võetud.

ROHERINGIDESSE REGISTREERIMINE:
Rohering - LIIKUMINE LOODUSES
: https://forms.gle/u2dcT7NVXqRW6nUZ6link opens on new page
Rohering - Mineraalid ja kivimid: https://forms.gle/idYaZ4ZJZXNtUmmP6link opens on new page

ROHERINGI koostööpartnerid on: Eesti Teadusagentuur, Teeme+ programm

Avaldatud 23.09.2019. Viimati muudetud 17.01.2022.