Haldusjärelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.eelink opens on new page.

Avaldatud 12.09.2019. Viimati muudetud 27.01.2022.