Vastuvõtt 1. klassi 2018

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord”.
Õpilaskandidaadi vanemal palume kinnitada või tühistada koolikoht e-koolis 16.05-10.06.

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Merivälja Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada kooli 21. maist – 10. juunini 2018 alljärgnevad dokumendid:
• taotlus (siit)
• koopia sünnitunnistusest
• lapsevanema isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi või passi) koopia
• tervisekaart (väljastab perearst)
• koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Alustab kolm esimest klassi, klassijuhatajad on Anita Kalmus, Maiki Saaring ja Kirsi Kullerkupp.
Dokumente võtab vastu sekretär, õpetajate toas E-R 8:00-16:00, kuni 8. juunini

Peale 10. juunit 2018 muutub kinnitamata õpilaskoht vabaks.

Alates 15. juunist 2018 saavad kõik soovijad vabade koolikohtade olemasolul esitada kooli astumise taotluse.
Dokumente võtab vastu sekretär õpetajate toas 11.06-29.06 ja 6.08-17.08 tööpäeviti kl 10:00-13:00

Meie koolis on koolivormi (vest) kandmine kohustuslik (tellitav siit).
Esimese klassi õpilasele vajalike koolitarvete nimekirja leiate siit.

Juulis on kool suletud.
Kooli telefon 6 232 234