Merivälja Kooli Rohering

Vanem rühm alates oktoobrist 2018 kolmapäeviti 2x kuus kl 15:00-16:30 ruumis U41 ja laboris. Juunis ekskursioon.

Noorem  rühm alates oktoobrist 2018 kolmapäeviti 2x kuus kl 16:00-17:30. Juunis ekskursioon

Merivälja Kooli  ROHERING on loodud eesmärgiga pakkuda õpilastele süvendatud õpet eluslooduse ja keskkonna teemadel. Ringi tegevus toimub kolmeaastaste tsüklitena, kus iga poolaasta moodustab tervikliku kursuse, mille jooksul läbitakse üks suur teemavaldkond. Teemasid käsitletakse töötubade formaadis, mil teoreetilisele sissejuhatusele järgneb praktiline õpe. Tehakse loodusvaatlusi, planeeritakse ja sooritatakse katseid, tehakse ettekandeid ja arutletakse. ROHERINGI juhendajad on õpetajad Liivi Kivimäe ja Margus Voolma ja õpetaja Maive Põder.

6 teemavaldkonda:

  • Loomad ja taimed: herbaariumi tegemine, taimede kasvatamine

  • Eesti loodus ja keskkonnaprobleemid: Eesti loodusväärtuste kaardi meisterdamine, oma linnulaulumääraja tegemine

  • Maailm meie ümber (maailma rahvad, loodus, globaalsed keskkonnaprobleemid): maailmakaardi kujutamine loovtööna ( nt gloobuse meisterdamine), postrid maailma maadest ja rahvastest

  • Elurikkus (muud liigirühmad, bioloogiline mitmekesisus): – plakat kooliõue elurikkuse kohta

  • Inimene: voldik tervislike eluviiside kohta, tervislikud toidud

  • Mikromaailm : mikroorganismide kasvatamine, maakunst mikroobide teemal

ROHERINGI  GRUPPIDES on kummaski 20 õppekohta. Õppemaks on 15 eurot kuus. Lapsevanemaga sõlmitakse  koostööleping ning laps on Roheringi vastu võetud.

ROHERINGIDESSE REGISTREERIMINE:

Vanem rühm: registreerumine

Noorem rühm: registreerumine

ROHERINGI koostööpartnerid on: Eesti Teadusagentuur, Teeme+ programm Koordinaator: Margus Voolma