Rohering

MERIVÄLJA KOOLI ROHERING
Vanem rühm IV-VI klasside õpilastele alates jaanuarist 2018 kolmapäeviti 17.01; 24.01; 14.02; 14.03; 28.03; 11.04; 2.05; 16.05; 30.05 kl 14.15-15.45 ruumis U40 ja laboris.
Juunis ekskursioon.
Noorem  rühm 2. klasside õpilastele reedeti ruumis V2: 9. jaan kell 14.15-15.00; 26.jaan kell 14.15-15.45.; 2. ja 9. veebr kell 14.15-15.00; 16.veebr kell 14.15-15.45; 9. ja 16.veebr kell 14.15-15.00; 23.märts kell 14.15-15.45; 6. ja 13.aprillil kell 14.15-15.45.; 4. ja 18.mail kell 14.15-15.45; juunis ekskursioon

Merivälja Kooli  ROHERING on loodud eesmärgiga pakkuda õpilastele süvendatud õpet eluslooduse ja keskkonna teemadel. Ringi tegevus toimub kolmeaastaste tsüklitena, kus iga poolaasta moodustab tervikliku kursuse, mille jooksul läbitakse üks suur teemavaldkond.
Teemasid käsitletakse töötubade formaadis, mil teoreetilisele sissejuhatusele järgneb praktiline õpe. Tehakse loodusvaatlusi, planeeritakse ja sooritatakse katseid, tehakse ettekandeid ja arutletakse.
ROHERINGI juhendajad  on MA ökoloog Auli Relve ja õpetaja Maive Põder
6 teemavaldkonda:
- Loomad ja taimed:  herbaariumi tegemine, taimede kasvatamine
-Eesti loodus ja keskkonnaprobleemid: Eesti loodusväärtuste kaardi meisterdamine,
oma linnulaulumääraja tegemine
-Maailm meie ümber (maailma rahvad, loodus, globaalsed keskkonnaprobleemid): maailmakaardi kujutamine loovtööna ( nt gloobuse meisterdamine), postrid maailma maadest ja rahvastest
-Elurikkus (muud liigirühmad, bioloogiline mitmekesisus): – plakat kooliõue elurikkuse kohta
-Inimene: voldik tervislike eluviiside kohta, tervislikud toidud
-Mikromaailm : mikroorganismide kasvatamine, maakunst mikroobide teemal

ROHERINGI  GRUPPIDES on kummaski 20 õppekohta. Õppemaks on 15 eurot kuus. Lapsevanemaga sõlmitakse  koostööleping ning laps on Roheringi vastu võetud.

ROHERINGIDESSE REGISTREERIMINE:
Vanem rühm: https://goo.gl/forms/MEHolxjIuVHZoGUA2
Noorem rühm: https://goo.gl/forms/V3VTfZzqtQxx0AlE3
ROHERINGI koostööpartnerid on: Eesti Teadusagentuur, Teeme+ programm Koordinaator: Maiu Plumer, Merivälja Kooli õppealajuhataja