Õppejuht

Eduka konkursi tulemusel on Merivälja Kooli õppejuhi ametikoht täidetud.
I kooliastet asub juhtima Angela Saks ja II-III kooliastet asub juhtima Kadri Saluri.
Mõlemad õppejuhid jätkavad ka õpetajatööd väiksemas mahus. Õppejuhid asuvad ametikohustusi täitma alates 3. detsembrist.

Oleme väga rõõmsad!

MVK 70 pildid

Hea vilistlane!

Kooli juubeli pilte saab tellida Pildikompaniist.
Küsige ligipääsuviidet ja andmeid kirjutades huvijuhile: elle.kimask ‘ät’ meripohi.edu.ee või üldmeilile: meripohi ‘ät’ meripohi.edu.ee

Jõuluaeg Merivälja Koolis 2018

2018.11 Advendihommik
2018.11 Anneta jõuluehted
3.12.2018: Jõuluehteid enam ei koguta, kool on kaunistatud.

Merivälja Kool otsib õppejuhti

Merivälja Kool kuulutab välja konkursi õppejuhi ametikoha täitmiseks (1,0 ametikohta).

Ootame kandidaati, kes:

  • vastab kvalifikatsiooninõuetele;
  • omab pedagoogilise töö kogemust;
  • omab planeerimis-, korraldamis- ja analüüsioskust;
  • väärtustab meeskonnatööd ning koostööd huvigruppidega;
  • on avatud suhtleja.

Konkursil osalemiseks palun esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning lühike motivatsioonikiri hiljemalt 23. novembriks greta.ammer@meripohi.edu.ee

 

Pikapäevarühma toitlustamine 2018-2019

Makse saaja:
Baltic Restaurants Estonia AS, panga a/a EE591010220274536222
Pikapäevatoidu ülekande selgitusse märkida „Merivälja Kool, pikkpäev ja lapse nimi“
Kontakt: +372 5393 4490 ja merivaljakool@daily.ee

Toidukorra maksumus 1,00€.

September 10 päeva (alates 17.09.2018) 10,00 eurot.
Oktoober 18 päeva 18,00 eurot.
November 22 päeva 22,00 eurot.
Detsember 15 päeva 15,00 eurot.

Pikapäevatoidu korraldus.
Pikapäeva toidupäev maksab 1,00 eurot. Kasutamata toidupäevade eest makstud tasu arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks juhul, kui koolitoitlustaja teavitamine vastab kokkulepitud reeglitele.

Kui puudumisest teavitatakse enne kell 12.00, võetakse õpilane järgmise toidupäeva sööjate nimekirjast maha. Need, kelle kiri jõuab kohale peale 12.00, siis kasutamata toidupäeva eest tuleb tasuda. Üksikjuhtude näide: laps on pikapäevatoidu sööjate nimekirjas aga teate, et ühel päeval on vaja minna arstile, reisile või varem koju siis annate sellest päev enne teada.
Puudumisest teavitada e-posti teel klassijuhatajat.

Ettemaksu tasaarveldus. Õigeaegselt teatatud, kasutamata päevade eest makstud toiduraha maksumus arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel tuleb toiduraha maksjal kogunenud ettemaks makstavast summast maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse mahaarvatud päevade kohta selgitus (millisel perioodi arvelt, mitu päeva).