Huviringid

Huviringide toimumise graafikut näeb SIIT

Vene keele ring 2017/2018 õppeaastal

Uuel õppeperioodil soovin alustada vene keele ringiga Merivälja Koolis. Vene keele ring oleks nii eesti keelt emakeelena kõnelevatele noortele kui ka vene keelt emakeelena kõnelevatele noortele. Ootan huvilisi 3-9.klassist.

Eesti keelt emakeelena kõnelevate noortega sooviksin arendada venekeelset suhtlemisoskust. Seda teeksin mänguvormis, et kõikidel huvilistel oleks põnev keelt õppida.

Vene keelt emakeelena kõnelevate noortega sooviksin õppida ja arendada venekeelset kirjaoskust. Vene keele ring toimub mänguvormis, sest õppimine läbi mängude on noortele põnevam ja meeldejäävam.

Tahaksin kuulda lastevanemate arvamust ja mõtteid, kas nende laps sooviks osaleda sellises huviringis. Võite kirjutada minu e-mailile: kristiina.jarve@meripohi.edu.ee . Siit saate küsida ka lisainfot.

Vene keele ring toimuks teisipäevadel 7.tunni ajal ehk algusega kell 14.15, klassiruumis V22. Esimene tund leiab aset 14. novembril.

 

Rahvatantsuring 2017/2018 õppeaastal

Merivälja Koolis alustas Rahvatantsuring!
Tule ja võta sõber ka kaasa!
Liitujad ei pea olema ainult Merivälja Kooli lapsed.

Veel on mõned vabad kohad noorema vanuserühma grupis 16.00 – 17.00

Eriti ootame poisse! Tantsuõpetajaks on suure tantsukogemusega TA „Sõprus“ liige Kristine Diane Liive

Plaan on avada rühm ka hommikupoolses vahetuses käivatele tantsusõpradele,  noorem vanuserühm 14.00 – 15.00 ja vanem vanuserühm  15.00-16.00  Tunnid toimuvad neljapäeviti, kooli saalis ja II korruse koridoris.

Huvi korral kirjuta kooli huvijuhile elle.kimask@meripohi.edu.ee või  vivika.kurnitski@mail.ee (lapsevanem)  Või tule lihtsalt proovitundi!

Ring on tasuline ja sõltub osalejate arvust 25-30€

 

1. klassi õpilastele mõeldud ring Mängime programmeerimist 2017-2018

Teisipäeviti kell 13.15-14.00
NB! Ring on nutivaba! Grupi suurus 10 õpilast.
Ringitegevus algab septembri viimasel nädalal. Ringid toimuvad arvutiklassis (vana maja 2.korrus). Ühe tunni pikkus 45 minutit, ring kestab 3 kuud.
Kuutasu 20 eurot. Juhendaja Aivi Osman

Ringi eesmärgiks on maast-madalast õppida ja arendada 21.sajandi oskusi. Muuhulgas kuuluvad sinna loov ja kriitiline mõtlemine, probleemilahendusoskus, suhtlemine ja koostöö.
Ringis mängime erinevaid loogikat ja arvutuslikku mõtlemist arendavaid laua- ja sportlikke mänge ning loome ise õppemänge. Loeme eakohaseid teadusraamatuid ja küsime/otsime vastuseid küsimustele “Miks?” ja “Kuidas?”

Registreerumiseks palun täita vorm:https://goo.gl/forms/lRwBZt5R7MI0JvNm2

 

Kunstiring 2017-2018

Kunstiring  sobib lastele, kes armastavad joonistada, voolida ja  maalida. Siin on võimalus oma oskusi täiendada, eksperimenteerida värvidega ja uute tehnikatega. Õpime ka vormi läbi saviga voolimise. Tähtpäevadeks valmistame (tihti meisterdame)  midagi toredat, kasutades erinevaid materjale.

Osavõtutasu on 25 eurot kuus, mis sisaldab vajaminevaid materjale.

Kunstiringi  toimumise ajad   N- 14.30 ja 15.15, tegevuseks  ruum V2 (3c klass, asuv vanas majas 1 korrusel)

Ringi juhendaja Geitrud Toater ootab  lapsi esimesse tundi  neljapäeval, 28. septembril kell 14.30 ja 15.15.
Registreerimine ringi: geitrud@gmail.com, telefon:  5135384

 

Lauamänguring 2017/2018

Käes on uus õppeaasta ning eelmisel aastal paljude laste lemmikuteks saanud lauamänguringid alustavad oma tegevust reedel, 29. septembrist 2017 kell  14.15 (2.-6. kl edasijõudnud) ja 16.00 (1.-3. kl algajad).  Kohtume ruumis V 25.

Lastel on valida pea 40 erineva mängu vahel (strateegilised mängud; kiirust ja tähelepanu arendavad mängud; mälu treenivad mängud; finantsharidust andvad mängud; läbirääkimisoskusi arendavad mängud; seltskondlikud ja lõbusad mängud).

Lauamängude abil arendame lastes:

 • strateegilist mõtlemist ja tiimisisest koostööd;
 • mängulisust, loovust, uuenduslikkust, riskijulgust;
 • arvutamisoskust;
 • usku enda võimetesse;
 • oskust näha enda tugevusi;
 • leidlikkust ja igast olukorrast väljatulemise oskust;
 • iseseisvust oma eesmärkide püstitamisel;
 • võimet tulemaks toime kaotuste ja ebaõnnestumistega;

Läbi strateegiliste ning lõbusate lauamängude:

 • aitame lapsel avardada ja arendada oma mõttelaadi, ellusuhtumist ja hoiakuid;
 • aitame lapsel leida oma tugevusi ja oma mängustiili;
 • anname lastele võimaluse sotsialiseeruda ning koos omavanuste lastega hasartselt, lõbusalt ning arendavalt aega veeta;
 • julgustame lapsi unistama, oma unistusi ning eesmärke kaardistama ning leidma viise unistusteni jõudmiseks.

registreerimine: http://teadliknoor.ee/liitumine/

 

Malering 2017/2018:

Maleringis saab õpilane algteadmised malemängust, õpib tundma malendeid ja käike. Lisaks malemängule arendatakse mõtlemist nuputamismängude ja erinevate maleülesannete abil.

Meie kooli õpilasete saavutused males on olnud suurepärased. Merivälja kool võitis 2016. aastal Eesti koolide võistkondlikud MV-d põhikooli arvestuses. Sellel õppeaastal hakkab maletajaid hakkab treenima Hendrik Olde.

Ring toimub kolmapäeval ja neljapäeval  kell 13.15 -14.45   2x 45 min.

1 x nädalas maksab 10€ kuus ja 2x nädalas 20€ kuus.

Esimene kokkusaamine toimub 20. septembril kell 13.15 ruumis V 26 (vanas majas, 3.a klassis).

kontakt: tallinnamaleklubi@gmail.com

 

Muusikaringid 2017/2018:

Pillimängu õppimise  eesmärk on eelkõige arendada õpilaste  musikaalsust ja rütmitunnet ning anda noodiõpetuse ja erialapilli algteadmisi.

Individuaalses tunnis lähtutakse iga õppija isiklikest võimetest ja tasemest. Leitakse sobivaim repertuaar ning nauditakse  pilli erinevaid aspekte läbi katsetamise. Eesmärk ei ole vaid tehniline, vaid ka rõõm pillimängust ja musitseerimisest.

Sellest õppeaastast saab õppida ka trummimängu. Esimene kohtumine 25. septembril kell 15.15 muusikaklassis.

Muusikaklassi registreerimiseks võtke ühendust õpetajaga

Muusikaklass (viiul):
õpetaja Tanja Jõeleht kontakt tanjajoele@hotmail.com  tel.5037649

Muusikaklass (kitarr):
õpetaja Lauri Jõeleht kontakt laurijoeleht@gmail.com tel. 56898665

Muusikaklass (saksofon):
õpetaja Ivo Lille kontakt ivo@saksofon.ee  tel. 56498665

Muusikaklass (löökpillid, trummid):
Õpetaja Aivar Vassiljev kontakt info@avrecords.ee   tel. 5026507
Löökpilliringi esimene kokkusaamine 25. septembril kell 15.15 muusikaklassis.

 

Rohering 2017-2018

MERIVÄLJA KOOLI ROHERING

A rühm IV-VI klasside õpilastele igal neljapäeval kl 14.05-14.55 ( eelkõige koorilauljatele) koolis ruumis U40 ja laboris.

B rühm IV-IX klasside õpilastele  igal teisel kolmapäeval kl 15.00- 16.30 koolis ruumis U40 ja laboris. Õppepäevad 2017/18 õppeaastal: 20.09, 27.09, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11. 29.11, 13.12.17; 10.01, 24.01, 7.02, 21.02, 7.03, 21.03, 4.04. 18.04, 2.05, 16.05 ja juunis väljasõit.

Merivälja Kooli  ROHERING on loodud eesmärgiga pakkuda õpilastele süvendatud õpet eluslooduse ja keskkonna teemadel. Ringi tegevus toimub kolmeaastaste tsüklitena, kus iga poolaasta moodustab tervikliku kursuse, mille jooksul läbitakse üks suur teemavaldkond. Teemasid käsitletakse töötubade formaadis, mil teoreetilisele sissejuhatusele järgneb praktiline õpe. Tehakse loodusvaatlusi, planeeritakse ja sooritatakse katseid, tehakse ettekandeid ja arutletakse.

ROHERINGI juhendaja on MA ökoloog Auli Relve

6 teemavaldkonda:

 • Loomad ja taimed:  herbaariumi tegemine, taimede kasvatamine
 • Eesti loodus ja keskkonnaprobleemid: Eesti loodusväärtuste kaardi meisterdamine, oma linnulaulumääraja tegemine
 • Maailm meie ümber (maailma rahvad, loodus, globaalsed keskkonnaprobleemid): maailmakaardi kujutamine loovtööna ( nt gloobuse meisterdamine), postrid maailma maadest ja rahvastest
 • Elurikkus (muud liigirühmad, bioloogiline mitmekesisus): – plakat kooliõue elurikkuse kohta
 • Inimene: voldik tervislike eluviiside kohta, tervislikud toidud
 • Mikromaailm : mikroorganismide kasvatamine, maakunst mikroobide teemal

 

ROHERINGI juhendaja on MA ökoloog Auli Relve

ROHERINGI  GRUPPIDES on kummaski 20 õppekohta. Õppemaks on 15 eurot kuus. Lapsevanemaga sõlmitakse  koostööleping ning laps on Roheringi vastu võetud.

ROHERINGIDESSE REGISTREERIMINE vt kooli kodulehelt link :  http://www.meripohi.edu.ee/rohering/

A rühm: https://goo.gl/forms/MEHolxjIuVHZoGUA2

B rühm: https://goo.gl/forms/V3VTfZzqtQxx0AlE3

ROHERINGI koostööpartnerid on: Eesti Teadusagentuur, Teeme+ programm
Koordinaator: Maiu Plumer, Merivälja Kooli õppealajuhataja

 

Teadusring “Taibu” 2017-2018

Keemiline kameeleon?
Põlemine vedeliku sees?
Süütamine klaaspulgaga?
Kuidas ehitada tuld purskavat vulkaani?
Põlemine vedeliku sees?
Millega peseb elevant hambaid?
Kas on võimalik teha looduslikku plastiliini?

Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele hakkame vastust otsima teadusringis “Taibu”.
Noorematel õpilastel raugematu uudishimu. Küsimused miks ja kuidas tulevad iseenesest. Et hoida alles seda tungi teada saada, soovi ise teha ja huvi loodusteaduste vastu, siis selleks ongi õige koht teadusring “Taibu”.

Keda ootame osalema?
Algastme (2.-3. kl) teadmishimulisi õpilasi.

Õppekava maht
45 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kahes grupis:
esmaspäeviti kell 14.15-15.00 või kell 15.15-16.00
teisipäeviti kell 13.15-14.00 või kell 14.15-15.00

Palju maksab?
Teadusringi “Taibu” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE172200221064825136 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
esmaspäev kell 14.15-15.00 http://www.eformular.com/sipelgas/meritaibu31.html

esmaspäev kell 15.15-16.00 http://www.eformular.com/sipelgas/meritaibu32.html

teisipäev kell 13.15-14.00 http://www.eformular.com/sipelgas/meritaibu42.html

teisipäev kell 14.15-15.00 http://www.eformular.com/sipelgas/meritaibu41.html

Juhendaja: Kadri Saluri
e-post: kadrisaluri@gmail.com

 

Robootikaringid 2017/2018:

Ringitegevus algab septembri viimasel nädalal. Ringid toimuvad arvutiklassis (vana maja 2.korrus). Kuutasu 30 eurot. Juhendaja Aivi Osman

Esmaspäeviti kell 14.15-15.45 3. klasside rühm (edasijõudnud) TÄITUNUD

Esmaspäeviti kell 16.00-17.30 2.-3. klasside rühm (varem osalenud ja alustajad) TÄITUNUD

Teisipäeviti kell 14.15-15.45 2.-3. klasside rühm (alustajad) TÄITUNUD

Neljapäeviti kell 15.00-16.30 4.-7. klasside rühm (edasijõudnud) TÄITUNUD

 

Bruno ujumiskool

Spordiklubi Viimsi Veeklubi

kutsub lapsi Merivälja Kooli ujumistreeningutele.  Treeningud on igale tasemele ja sobivad nii algajatele kui edasijõudnutele.  Treeningud toimuvad Merivälja Kooli ujulas iga T/N kell 16:00, 17:00 ja 18:00
Algajate tunnis, kell 16:00, on kohal 2 treenerit, mis tagab parema ja individuaalsema lähenemise kui ka turvalisuse.

Kes soovib hiljem jätkata saavutusspordi eesmärgil, saab võimaluse liituda Bruno Ujumiskooli treeninggruppidega Viimsi Kooli ujulas, kus harjutavad täna juba Eesti absoluutklassi meistrid kui ka erinevate vanuseklasside meistrid, nende hulgas ka endisi kui praegusi Merivälja kooli õpilasi.

Oled oodatud liituma meiega juba täna!  Ujumine, see ei ole lihtsalt sport vaid oskus, mis annab sulle vabaduse tunda ennast kindlamalt nii rannas, veekeskuses kui muude veespordialadega tegeledes.

Tule ja sa ei kahetse! Sinu last õpetavad kogemustega ja koolituse saanud treenerid.  Kuutasu PAI kinnituse andnud lastele  35 EUR kuu.

Lisainfo veebiaadressil  www.veeklubi.ee email: info@veeklubi.ee,  telefon: 56568360!

 

Tabasalu Ujumisklubi
Tabasalu Ujumisklubi 2017

Tabasalu Ujumisklubi graafik ja info nende kodulehel: http://ujumisklubi.ee/?Page=94