Erasmus+ K1 õpetajate õpiränne 2017

Summary in english, here.

Projekt “Võimekate õpilaste toetamine koolis: teooriast praktikasse” on jätkuprojekt 2015. aastal alanud projektile “Võimekate õpilaste toetamine koolis”.  2015/16 õppeaastal osales kooli juhtkond projektis “Võimekate õpilaste toetamine koolis”, mille raames käis kooli direktor Kaja Laanmäe Kreekas seminaril “Efektiivne kool” ning Maiu Plumer osales maailma (WCGTC) ja Euroopa (ECHA) andekuseuurijate konverentsidel Taanis ja Austrias. Konverentsidelt kogetu ja saadud kontaktid  võimaldasid organiseerida käesolevat jätkuprojekti, mille raames oli kavas lähemalt tutvuda Hollandi  võimekaid õpilasi toetavate koolide võrgustiku  ja koolide praktikatega. Lisaks on  nüüd jätkuprojekti kaasatud õpetajad, kes on oma ainevaldkonna arendajad ja eestvedajad. Merivälja Kooli õppekava rõhutab matemaatika- ja loodusteaduste tähtsust, võimaldab mitmesugust õppemetoodikat.

Tänu projektitoetusele oli võimalik korraldada kaks õpirännet. Esmalt osalesid neli loodusainete ja inglise keele õpetajat aprillis Hollandis Rotterdamis Zuider Gümnaasiumis toimunud koolilaste ühisel „kosmosemissioonil“, kus nädala vältel töötasid  koos Eesti ja Hollandi õpetajad ja õpilased. Eelnevalt olid õpilased juba poole aasta vältel teinud ühist projektitööd e-kanalite vahendusel, hollandlased töötasid veebruaris nädala Eestis ja aprillis oli eestlaste õpiränne Rotterdami ja Noordwijki Kosmosekeskusse.

Teine õpirändesündmus leidis aset oktoobris, mil neli Merivälja Kooli klassiõpetajat olid töövarjuks Rotterdami Zuider Gümnaasiumis ja Basisschool Het Kompas´is Barendrechtis. Osaleti projektinädalal, kus õpilased töötasid valdkondlike projektidega nädala vältel ning tutvuti võimekate õpilaste õppekorraldusega algkooli tingimustes.

Kahest õpirändest on kasvamas välja jätkuprojekt, kus Hollandi ja Eesti kooliõpilased ja õpetajad-juhendajad saavad 2018 19 õppeaastal taas õppeaasta vältel  ühisel kosmosemissioonil osaleda. Kui esmalt olime pigem töövarjud ja kaasalööjad, siis nüüd on kogemust ja julgust koolidevahelist ja rahvusvahelist sisulist tööd juhtida. Oktoobrikuiselt töövarjureisilt saadud ideed vormuvad juba 2018 a juunis Merivälja Kooli aineteüleseks projektinädalaks, õpilased valivad osalemiseks projekti, mis õpilase võimeid ja huvisid võimalikult rohkem toetab.

Merivälja Kool on Tallinnas üks kiiremini kasvavaid koole, iga õpilase võimete arendamine läbi koolikultuuri ja koolikorralduse saab olema  heaks praktikaks, mida teiste Eesti koolidega jagada.