Comenius 2008-2010

Sügisest 2008 osaleb Merivälja Kool uues kaheaastases rahvusvahelises projektis nimega “Coast to Country to Culture” (lühidalt CCC). 

Tegemist on Elukestva õppe programmi alaprojektiga Comenius, mida toetab Euroopa Komisjon. Meie koostööpartneriteks projektis CCC on Soome kool Kirkonkylän Koulu, C.E.I.P. Miraflores Hispaaniast ning Cliftonville Primary School Põhja-Iirimaalt.

Aitäh Euroopa Komisjonile, kes otsustas toetada Merivälja Kooli osalust selles huvitavas ja arendavas projektis!

Vaata pilte toimunud üritustest: http://www.meripohi.edu.ee/gallery/index.php?cat=9

 

Mudilaskoori sõpruskontsert Kirkonkylän Koulus- ilus lõpetus projektile!

Tänu CCC projektile ning seeläbi leitud uutele sõpradele Soomes Myrskyläs, oli 2009/2010 õppeaasta mudilaskoorile väga tihedaks tööaastaks. Nimelt tahtsime oma projekti lõpetada mitte projektikohtumise või Comenius Day’ga, vaid anda lastele võimaluse kaheaastane tore koostöö lõpetada suure ühiskontserdiga Kirkonkylän Koulus.
Idee selleks suureks ettevõtmiseks sündis eelmisel kevadel, kui külastasime Soome kooli ning nägime meie koolide suurt sarnasust nii laste vanuse, koolikorralduse kui suure muusikahuvi poolest. Aasta harjutamist, pikk raske repertuaar omandatud, 32 last kohvritega kohal ja võisimegi 26.mail 2010 kell 8.00 laevaga üle lahe sõita. Kirkonkylän Koulu asub Helsingist ca 150 km kaugusel metsade-järvede vahel – meie linnalaste jaoks oli see parim! Juba kell 12 saabusimegi Myrskylässe ( mis on maailmale tuntud olümpiavõitja Lasse Vireni kodukohana), kus võttis meid vastu direktor Vesa ja hulk rõõmsaid lapsi. Päeva esimesel poolel saime end iusti sisse seada, õues mängida ja võimlas möllata. Kuna Soomes lastel said tunnid läbi, saime ka kogu kontserdi kava läbi laulda.
Õhtul aga said sõlmitud mitmed sõprussidemed- kirkonkylälased tulid kooli tagasi, et läbi viia tore tutvumisõhtu mitmete erinevate mängude, tntsude ning tutvumisvõistlusega. Kui lapsed õhtul oma magamiskottidesse pugesid, oli kõigil meel rõõmus ning oodati juba järgmist päeva, et oma uute sõpradega jälle kokku saada.
Kaua see hommik ennast oodata ei lasknud! Kõht täis, jagasime lapsed klassidesse, kus nad tegid läbi terve pika koolipäeva kõikide tundidega. Nagu lastel ikka, ei ole keele mittetundmine takistuseks, et kõigest pakutavast rõõmu tunda. Matemaatika, ajalugu, kunstiõpetus, muusika (NB! bändis mängimine!!!), kehaline kasvatus… Ei mingit muret!
Enne konterti tegime väikese lõõgastuspausi, igaüks sai vaikselt tegeleda sellega, mis parasjagu mõnus tundus- kes tegi väikse uinaku, kes luges raamatut, kes mängis mõne kaasavõetud mänguga, kes sosistas sõbraga salajuttu. Igal juhul kella 7-ks olime piduriides ja täie energia ning rõõmuga laval, et esitada 18 ettevalmistatud laulu, kuulata juurde ka 4 soomlaste numbrit ning laulda koos võõrustajatega „Ystävyyden laulu“- meie uus lemmik! Kontsert lõppes täpselt kell 9 õhtul ning oli väga edukas- lapsed laulsid suurepäraselt ja Kirkonkylän Koulu õpetate sõnul loodavad nad, et meie eeskujul paraneb ka nende kooli laulutase kõvasti.
Kolmanda päeva hommikul – peale hommikusööki ning kogunemist saalis, hüvastijättu sõpradega ja viimaseid kallisid – asusime jälle kodu poole teele. Vanarahvas räägib, et kui kuhugi midagi maha unustad, lähed sinna kohta tagasi. Loodame, et kellelgi jäi midagi maha, sest Kirkonkylä kooli läheksime kindlasti uuesti! Õnneks on neil plaanis ka meie lastele külla tulla, seega sõpradega kohtumiseni saab olla veel kõige rohkem aasta…

Pildid

 

Comenius Day Pildid

24.mail 2010, peale viimast projektikohtumist, kust tõime kaasa uued vidoed, uued emotsioonid ja uued pildid, pidasime Merivälja Koolis projekti „Coast to Country to Culture“  lõpupeo. 4.-6.klassi lapsed panid oma teadmised Comenius projektist ja Euroopa Liidust proovile põhjalikus viktoriinis. Väiksemad õpilased aga käisid külas Padriku lasteaias, et esitada seal mudilaskooriga kava, mis oli õpitud partnerkooli külastuseks Soomes; samuti rääkisid nad mõne sõnaga projektist ja tänu CCC-le avanenud võimalustest.
Kogu kooliga aga tulime kokku saali, et seal tutvuda partnerkoolide tantsudega, rääkida üle kõik projekti etapid, korrata veelkord üle kõik tegevused ja vaadata kokkuvõtlikku videot. Peo krooniks sai loomulikult suur tort, millel ilutses CCC võidulogo- laste imetlevad silmad ja ülelimpsitud sõrmed näitasid, et niisuguse asja nimel tasub vaeva näha. Projekti edukust tõestasid ka õpilaste täpsed vastused ja head mäletused kõigist ettevõtmistest, tööde autorite imetlemine ja tunnustamine ning  suur äratundmisrõõm pildigaleriid ja videosid vaadates. Tõepoolest- need kaks aatstat olid väga edukad ja toredad!

 

Projektikohtumine Hispaanias - Pildid 

12.-16.mail 2010 viibisid õpetajad Maris ja Maiki viimasel projektikohtumisel Madridis. Seni veel külastamata partnerkool C.E.I.P. Miraflores asub tegelikult Madridist veidi eemal, väikeses Alcobendase linnakeses. Kool ise on väike ja armas ning erineb meie koolist selle tõttu, et Hispaanias käivad ka eelkoolilapsed (alates 3.eluaastast) iga päev koolis ning arvestatakse kogu koolipere hulka.
Külastuse esimesel päeval tehti meile ekskursioon kooli erinevates hoonetes: admistratiivhoone, võimla, eelkooli ja algkooli hoone asuvad kõik ühel suurel mänguplatsi ja staadioniga krundil. Õpilased tervitasid meid tibutantsu ning flamenkoga, meie omakorda vastasime õpilaste küsimustele ma lemmikvärvide, -toitude jmt kohta. Vahvaks kogemuseks oli osalemine koolitunnis; lapsed olid meiega suhtlemisest nii suures vaimustuses, et joonistasid meile suure hulga südamlikke pilte, kutsudes meid veelkord külla.
Teise päeval kooli külastades saime osa suurest tähtpäevast, mis just meie külaskäigu ajal kogu Madridi ja selle lähiümbrust rõõmustas. Nimelt tähistati 14.mail Madridi kaitsepühaku San Isidro päeva. Nii õpilased kui õpetajad riietasid end traditsioonilistesse kostüümidesse, tantsiti vanu tantse, tehti pilte, söödi kuuma šokolaadi sisse kastetud pikki magusaid saiu (churros) ning jäljendati härjavõitlust. Oli näha, et tegemist on kauaodatud ning kõigi poolt armastatud pühaga.
Lisaks kooli külastamisele ning koosolekule, kus võtsime kokku oma kaks aastat kestnud (ja kõigi poolt suurepärase hinnangu saanud) projekti, tutvusime ka Madridi linnaga: kuningalossi ning kunstimuuseumidega, nägime San Isidro pidustusi Madridi tänavatel, kohtusime suure võidu üle rõõmustavaid jalgpallifänne, kes möllasid tänavatel lausa järgmise päikesetõusuni…
Reis oli igati vahva ja Hispaania kooli lapsed – nagu kõik maailma lapsed – toredad ja armsad. Meile kui õpetajatele on alati huvitav ja innustav näha, kuidas töötavad teised koolid- see on parimaks viisiks aada uusi ideid ning samuti kinnnitust sellele, mis on hea meie koolisüsteemis ja otseselt Merivälja Koolis.

 

Mereteemaline tants - Video

Viimase suure ülesandena õppisid ning filmisid kõik partnerkoolid mereteemalise tantsu. Nii nagu ka osalevad maad on väga erinevad, nii tõlgendati väga erinevalt ka tantsu. Kuna Eestis on pikk rahvatantsu ja tantsumängude traditsioon, tutvustasime oma sõpradele armastatud tantsu „Tinna“, mille õppisid ära nii 2. kui 3. klassi õpilased. Soome kooli  lapsed mõtlesid välja „Piraatide tantsu“, Põhja-Iirimaa lapsed tegid liikumise laulule filmist „Haikalalugu“ ning Hispaania 6-aastased mängisid vana meremeeste laulu saatel laulumängu. Tänu „Tinna“ õppimisele said meie lapsed selgeks ühe levinud tantsulaulu, õppisid uusi samme ning vormistasid selle ilusaks videoks.

 

Eesti rahvalaulud jaurami saatel

Eelmisel kevad-talvel 5.klassi poiste poolt valmistatud eesti rahvapill jauram on koos teiste rütmipillidega muusikaõpetuse tundides tihedas kasutuses, eriti eesti rahvalaulude saateks.

Projekti „Coast to Country to Culture“ tegevusi planeerides ei olnud meil partnerkoolidega kavas valminud jauramite kasutamist demonstreerida, aga kuna tulemus on nii hea ja laste hulgas populaarne, otsustasime filmida, kuidas koolides jauramit kasutatakse just oma rahvalaulude saateks.

Merivälja Kooli kahes valminud videos võite näha, kuidas 3.klassi lapsed esitavad setu rahvalaulu „Pill’ oll’ helle“ ning 6.klassi esituses kõlab eesti rahvalaul „Vanamees kündis“. Nii nagu eesti rahvalaulus ikka, on ka meie esitatavates lugudes eeslauljad: 3.klassis Hanna-Lotta Metsla ja Kristjan Klaassen ning 6.klassis Susanne Sinisalu. Aitäh kõigile suurtele ja väikestele muusikutele, kes oma saavutusi meiega jagavad!

Vaata valminud filmiklippe: www.meripohi.edu.ee/3kl_V.wmv
ja
www.meripohi.edu.ee/6kl_I.wmv

Kirjasõbrad

Suuremad lapsed – 6.klassi õpilased – saavad  tänu „Coast to Country to Culture“ projektile meie partnermaadest leitud kirjasõpradele suurepärase võimaluse arendada oma keele-, suhtlus- ning eneseväljendusoskust. Tänapäeva kiires maailmas, tehnikaajastul, kui e-mailild liiguvad hetke kiirusel ükskõik kui kaugele, on elevusttekitavaks vahelduseks omada kirjasõpra, kes oma mõtted on paberile pannud, ümbriku ja margi ostnud ning kirja päris postkasti potsatanud. Missuguse ootusega jälgitakse postiljoni tulekut ning missugune rõõm on kirja avada!
Meie lastele oli kirjasõbra valimise juures üheks oluliseks määrajaks ka soov ehk kunagi oma uue sõbraga ka kohtuda, seetõttu oli sõbravalikus 7 Soomest huvitatud ning 3 Põhja-Iirimaast huvitatud last. Soovime neile head sulejooksu ning lennukaid mõtteid!


Projektikohumine Põhja-Iirimaal
 - Pildid 

Järjekordne projektikohtumine toimus Põhja-Iirimaal Belfastis 29.09-04.10.09. Merivälja Kooli esindasid inglise keele õpetajad Jaanika Aru ja Kersti Vana. Kohtumine toimus Ciftonville′i algkoolis Belfastis. See on väike 200 õpilasega integreeritud algkool, st koolis käivad nii protestantlike kui katolike perede lapsed. Iirimaa lapsed lähev
ad kooli, kui nad on 3-4- aastased. Algul on see nagu meie lasteaed, kuid lapsed seal päeval ei maga. Õpilased peavad kohustuslikus korras kandma koolivormi, so halli kampsunit, halli pükse, värvilist lipsu ja valget pluusi. Reedesel külaskäigupäeval oli neil teksapäev, st lapsed võisid kanda teksasid, kuid selle eest pidi nad kooli tooma natuke raha. Seda raha korjati kodutute loomade varjupaiga jaoks. Kõik Iirimaa poisid armastavad jalgpalli ning nii mõnigi kannab oma koolivormi all lemmikmeeskonna T-särki. Nende lemmikküsimuseks on:” Mis meeskonda sina toetad?”. Projektikoosolekul arutati, kuidas on partnerkoolid oma ülesannetega hakkama saanud ning mida projekti lõppedes koos võiks edasi teha.
Võõrustajad näitasid külalistele Põhja-Iirimaa vaatamisväärsusi, millest eriti jäid meelde ilusad smaragdrohelised golfiväljakud ja kivine rannik.

 

Euroopa keeltepäev - Pildid 

25.septembril 2009 tähistasime koolis Euroopa keeltepäeva. Esimese tunni alguses kogunes õpetajate tuppa grupp lapsi, kes tutvustas läbi kooli raadio erinevate keelte õppimise võimalusi Merivälja koolis, esitas mõned laulud ning viis läbi väikese viktoriini.
Keelte õppimine on Merivälja Koolis väga populaarne- lisaks emakeele saavad meie lapsed oma keeleoskust täiendada ka inglise, saksa ja vene keeles.


Meil on nüüd suur abimees mereraamatutega töötamisel!

Septembri alguses võttis teise projektiaasta esimese tegevusena 5.klass käsile kevadel valminud mereraamatud ning tutvus nendega juba põhjalikumalt loodusõpetuse tundides. Õpetaja Klaire töötas välja ka tunnikonspekti, mida kõik soovijad alati kasutada saavad ning 6.klassi lapsed tõlkisid tekstid ka inglise keelde, et ka meie soomlastest, hispaanlastest ja põhja-iirlastest sõbrad niisugust tundi läbi viia saaksid. Soovime ja loodame, et „CCC“ projekti käigus valminud mereraamatud on meie lastele veel läbi aastate huvitavaks õppevahendiks ning õpetaja Klaire aktiivõppemeetodeid sisaldav tunnikonspekt teeb elu huvitavaks ja loominguliseks nii lastel kui õpetajatel.
Komplekt neljast mereraamatust ja korralikult kiletatud konspektist ootab kasutajaid õpetajate toas!


Comenius Day

Esimese projektiaasta lõpetuseks tähistasime Merivälja Koolis 26. mail 2009 Comenius-päeva. Kõik kooli lapsed tulid kokku ning ühiselt vaadati tagasi esimesele projektiaastale, toimus väike viktoriin ning tutvuti kõigi aasta jooksul valminud raamatute ja videotega, mis olid projektikohtumiselt Soomest värskelt kohale jõudnud. Aktiivsemad projektis osalejad said auhinnaks uhked Merivälja Kooli mereraamatud. Patrnermaade mängud said väga sooja vastuvõtu osaliseks ning leiavad kindlasti tee meie laste igapäevaellu. Oli tore päev, mis innustas järgmise aasta jooksul veel aktiivsemalt projektis osalema.


Projektikohtumine Soomes - Pildid 

21.-24.mail 2009 kohtusime juba teist korda oma “CCC” partneritega, seekord Soomes Myrskyläs. Kaasas mereraamatud ja mänguvideod ning voldik jaurami valmistamise kohta, võtsime jalge alla tee Lahtisse, mis oli meie ”koduks” kolmeks ööks. Oma päevad veetsime aga Lahist 60 km kaugusele jäävas Myrskyläs, mis on maailmale tuntud Lasse Vireni kodukohana. Kirkonkylän Koulu on väga Merivälja Kooli sarnane- väike armas kool, kus õpilasigi peaaegu sama palju kui meil, nii poolteistsada. Sellel kohtumisel osales lisaks meie neljaliikmelisele seltskonnale (õpetajad Kersti, Klaire, Maiki ja Maris) kolm hispaanlast ja kolm põja-iirlast. Kahel päeval koolis olles saime palju tunde külastada ning päevaplaani mahtus ka koosolek edaspidiste ülesannete kooskõlastamiseks, õpilaskontsert ning jalutuskäik metsas; õhtul viisid Soome sõbrad meid järve äärde ehtsasse soome suvilasse ning tegid meile korraliku soome sauna. Viimase päeva veetsime mööda Helsingi tänavaid jalutades ning mõnusat sooja kevadpäikest nautides. Jääme ootama järgmist kohtumist, mis leiab aset Belfastis!

 

Mänguvideo  Video 
  
Kuna kõik „CCC“ partnerkoolid on algkoolid ja väga tähtsal kohal laste elus on mäng, siis ühe ülesandena selgitasime välja oma kooli 1.klassi laste hulgas populaarse mängu, mida nad vahetundide ajal mängida armastavad ning tegime mängust video. Merivälja Kooli 1B klass mängis liikumismängu „Mahakukkunud taskurätik“; mäng sobib mängimiseks nii suure kui väikse grupina sees või väljas ning on väga lõbus, tähelepanuvõimet ja  reaktsiooni arendav. Video sellest toredast mängust valmis mai alguses ning leidis Soome prjektikohtumise kaudu tee ka partnerkoolide laste mängumaale. Meie lapsed said oma mänguvarasse vastu maailmavallustamise mängu Soomest, sportliku taskuräti-mängu Hispaaniast ning mitmeid erinevaid liisulugemisi Põhja-Iirimaalt.


Mereraamat - Pildid 

Juba Austrias märkasime meie projekti partnermaid ühendavat asjaolu: kõik osalevad riigid asuvad mere ääres ning omavad teistest maadest täiesti erinevat rannajoont (sellest sai inspiratsiooni ka projekti pealkiri- “Rannikult maa ja kultuurini”). Kasvas välja idee viia lapsed mere äärde ning panna nad mõtlema mere tähtsusest oma rahvale ja selle eluolule, kultuurile ning tänapäeval ka majandusele. Lapsed pidid tegema pilte rannajoonest, merest erinevates ilmaoludes, merest inimese kasutuses jne. Pildid koondati ühisesse fotoraamatusse, jagatuna teemade järgi erinevatesse peatükkidesse, ning lisati selgitused nii eesti kui inglise keeles. Meie kooli mereraamat valmis aprillis 2009, kandis pealkirja ”Mere mitu nägu. Merivälja Kooli mereraamat” ning tuli välja imeilus! Fotosid tegid lapsed teisest viienda klassini, tekstid koostasid ning tõlkisid 5.klassi õpilased. Raamat leiab kindlasti tihedat kasutust loodusõpetuse tundides.


Jauram - Pildid 

Projekti ”Rannikult maa ja kultuurini” maad ja kultuuri puudutav osa sai põhjalikult käsitletud kehalise kasvatuse, inimeseõpetuse ja tööõpetuse tundides: nooremate klasside lapsed käisid pargist ja rannast korjamas mahavisatud pudelikorke ning tõid kooli ka kasutatud kohvipurgi ja kõvera puuoksa (ning arutlesid taaskasutamise, keskkonna- ning  loodushoiu teemadel). Suuremad poisid aga valmistasid leitud materjalist eesti rahvapilli jaurami. Pilli ehitamine tööõpetuse tundides võttis aega mitu nädalat ning valminud pill on koos teiste müra- ja rütmipillidega kasutusel muusikaõpetuse tundides, eriti eesti rahvalaulude saatmisel.
Jaurami tegemist kajastab põhjalik fotoreportaaž ning valminud voldik piltide ja ingliskeelsete õpetustega, mis võetakse kaasa projektikohtumisele Soome, et ka meie partnermaad oskaksid ja saaksid vanu kasutatud materjale kasutades ehitada omale muusikatundide rikastamiseks ühe toreda pilli.


Logovõistlus - Pildid 

Kuna kahe projektiaasta jooksul valmib partnerkoolidel mitmeid tooteid, siis lisaks Euroopa Liidu ja Elukestva õppe programmi logodele tahtsime oma toodetele panna ka just ainult meie projekti iseloomustava logo. Detsembri alguses kuulutasime välja logovõistluse kõigile kooli lastele, tähtajaks 31.jaanuar 2009. Enne tööle asumist tutvusid õpilased erinevate logodega ning uurisid üleüldse logo olemust ja selle tegemise/omamise eesmärki.
Tähtajaks valmis kokku 87 logo, mille hulgast tuli välja valida parim, et see saata edasi ”rahvuvahelisse võitlustulle”. Merivälja Kooli parima logo joonistas 5.klassi õpilane Ra Martin Puhkan; logol oli kujutatud majakas ning värvigammas oli kasutatud kõigi partnermaade lippude põhivärve. Lisaks Ra’le said diplomi ja väärilise auhinna osaliseks Ella Marie Marle Kari, Sten Lauba ja Oliver Nisumaa 5.klassist, Liis Peipsi 2.klassist ning Fenella Lucia Sulp 3.klassist.
6.märtsiks olid valminud kõigi partnermaade logod ning hääledki antud- võitjaks osutus Hispaania logo, millel ümber maailma seilavad purjekad, mastis nelja partnermaa lipud. Ilus!


Projektisein - Pildid 

Esimese CCC “valmisproduktina” saime esitleda valminud plakateid ning juba 17.novembril 2008 panime kõigile tutvumiseks üles projektiseina. Kõigi koolide plakatid olid väga erinevad (kasutatud oli nii rebimis-, kleepimis-, kollaaži kui muid kunstitehnikaid), kuid äärmiselt huvitavad ja informatiivsed. Projektiseinalt võib lisaks plakatitele leida osalevate maade kohta ka muud informatsiooni- riigilipud ning loomulikult asukoht Euroopa kaardil. Merivälja Kooli lastele meeldisid plakatid nii väga, et need kutsusid ennast lausa kättpidi avastama.


Meeting in Estonia - Pildid 

Esimene projekti “Rannikult maa ja kultuurini” kohtumine toimus Eestis novembri keskpaigas: 13.-16.nov 2008. Kuna projekt oli alles alanud, oli peamiseks ülesandeks partnerikoolide tundmaõppimine ning keskseks teemaks esmaste ülesannete täpsustamine ja koostööreeglite väljakujundamine.
Kohtumisel osales 5 õpetajat Soome koolist Kirkonkylän Koulu, 3 õpetajat Hispaania koolist C.E.I.P. Miraflores ning 2 õpetajat Põhja-Iirimaalt Cliftonville Primary School’ist. Ühe pika päeva veetsime Merivälja Koolis külastades tunde, kuulates mudilaskoori väikest tervituskontserti ning pidades maha isegi kaks pikka koosolekut. Läbi said räägitud kõik korralduslikud küsimused ning kooku said lepitud vähimadki pisiasjad, et kuni järgmise projektikohtumiseni Soomes oleks hea töötada ning kõik sujuks tõrgeteta; Kirkonkylän Koulu direktor Vesa Karjalainen õpetas meile ka, kuidas kasutada ühist veebi-portaali, et üksteist mugavalt oma tegemiste-toimetustega kursis hoida.
Lisaks tööpäevale koolis tahtsime meie külalistele anda kena pildi ka meie kodulinnast Tallinnast, seetõttu külastasime kontserti Raekojas, tutvustasime giidi juhendamisel Tallinna vanalinna ning nautisime keskaegset toitu restoranis Olde Hansa. Kuna Merivälja Kool asub üsna Tallinna piiril, siis tutvustasime oma külalistele Viimsi poolsaart, et nad saaksid imetleda kaunist vaadet Tallinna lahele ning kesk- ja vanalinna ”tippudele ja tornidele”.

 

Plakati joonistamine

Selleks, et teisi inimesi ja rahvaid tunda ning hinnata osata, tuleb kõigepealt tundma õppida iseennast, oma maad ja kultuuri. Esimese tööna projektis „CCC“ joonistasid 5.klassi lapsed plakateid Eestist, igaühel meie kodumaa kontuur, lipuvärvid ning vapp. Lisaks pidid lapsed välja mõtlema ning kunstipäraselt kujutama ka Eestile ainuomase toote (peaaegu kõigilt plakatitelt võis leida Skype’ i logo), kuulsa inimese (töödel kujutati Lennat Merit, Kerli Kõivu, Toomas-Hendrik Ilvest, Neeme Järvit jt kuulsaid eestlasi), meile omase toidu (must leib, verivorst, hapukapsas jmt)ning  Eestis elutseva looma (nt hunt, ilves). Valmis hulk töid, millest valisime välja kolm huvitavamat, et need raamida ja esimesel projektikohtumisel oma partneritele üle anda.


MILLEST KÕIK SAI ALGUSE:   
Projekti ettevalmistav kohtumine Austrias, St.-Johannis

2007 aasta sügisel hakkas Merivälja Kooli õpetajatele silma hea pakkumine osaleda muusika- ja kultuuriteemalise projekti ettevalmistaval kohtumisel Austria mägikuurortis St.-Johannis. Kuna käes oli juba novembri keskpaik ja suusahooaeg varsti algamas, siis selleks ajaks, kui Merivälja Kooli esindav muusikaõpetaja Maris Austriasse jõudis, oli seal parasjagu katastroof- ootamatu lumi oli katnud suure osa riigist, pealinn Wien oli sõna otseses mõttes mattunud lume alla ning ega Salzburgi kantki kergelt pääsenud- kohtumist korraldavad inimesed ei suutnud oma autosid lume alt välja kaevata ning tulid kohale rongide ja bussidega.
13.-18.11.2007 toimunud kohtumise üldpealkirjaks oli „Muusikast inspireeritud haridus“ ning seal osales 45 inimest pea kõigist euroopa Liidu liikmesmaadest; meie kool oli Eestist ainsus. Peale mitmeid loenguid ja grupitöid jagunesid osalejad esindatava kooli laste vanuse järgi gruppidesse ning hakkasid koostama esialgset programmi. Meie kool moodustas ühise töögrupi Soome, Hispaania, Kreeka ja Portugaliga. Kolmepäevase töö käigus panime paika kahe-aastase projekti programmi, eesmärgid, ülesanded jmt. Viimase päeva pärastlõunal, vahetult enne lõpetamist, liideti meie grupiga ka Põhja-Iirimaa ning niisuguse seltskonnaga me 14.veebruaril 2008 Euroopa Komisjonile (Hariduskootöö keskusele) taotluse esitasimegi. Projekti nimeks sai „Coast to Country to Culture“ („Rannikult maa ja kultuurini“) ning põhieesmärkideks õpetada lapsi tunnetama oma rahvast ja kultuuri, oma kultuuri erinevust ja erilisust, näha oma rahva kohta Euroopa Liidus ja ka omaette riigina, teadlikustada Euroopa kodanikuks olemist ning tänapäeva keskkonnaprobleeme,  kasutada inglise keelt suhtluskeelena ning info vahetamise vahendina ning arendada laste loovust, eneseväljendus- ja keeleoskust, arvutikasutamist ning sotsiaalseid oskusi.

Augustis 2008 saime oma taotlusele jaatava vastuse ning juba septembris alustasime CCC projektiga koos Soome, Hispaania ning Põhja-Iirimaaga.