Monthly Archives: mai 2018

Merivälja Kooli kevadkontsert-näitus

2018.05 MVK kevadkontsert

Merivälja Kooli taaskasutuslaat

2018.05 MVK Taaskasutuslaat flyer
Hea Merivälja kooli õpilane ja lapsevanem!

Tule teisipäeval, 5. juunil kell 17-20 Merivälja Kooli taaskasutuslaadale.

Laadal võivad kõik Merivälja kooli lapsed kaubelda oma väikseks jäänud (puhaste ja tervete) riiete, jalanõude, koolivormi, sporditarvete ja mänguasjadega.

Registreerimine ei maksa midagi, kuid kõik need, kes on registreerinud hiljemalt 4. juuniks lingilt: http://goo.gl/ehRJRB osalevad loosis. Loos toimub 5. juunil kell 19.30.

Kauplejana: Võta kaasa hinnasildid, pisut vahetusraha, kaup ja hea tuju! Hinnad võiksid olla pigem sümboolsed ja/või mõistlikud – näiteks 1, 2, 5 või 10 eurot.

Ostlejana: Võta kaasa vahetusraha ja hea tuju!

Anna asjadele uus võimalus, kogu taskuraha või tee head!

Kuidas Sa saad laadal teha head?
1.      Laadal on võimalus ka riided, mis kaubaks ei läinud annetada Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perde Liidule.
2.      Üleliigsed raamatud saad annetada kooli raamatukogule.
3.      Vanematekogu korjab ka annetusi koolihoovi eesõue pinkide soetamiseks, et sügisel oleks veelgi mõnusam hoovis puhata, õppida ja mängida.

Tähelepanu! Laadal on vana maja I korrusel välja pandud ka leitud ja kaotatud asjad. Ole hea viska pilk peale, sest see on viimane võimalus. 14. juunil annetab kool kõik asjad ja siis neid enam kätte ei saa.

Laadal on Merivälja kodukohvikute eelkohvik – Smile Chilli väikeste teravate apsude, mahedate kookide ja koduste jookidega. Taipärane riisiroog täidab ka kõige tühjema kõhu!

Kutsu laadale kindlasti ostlema oma sõpru, naabreid ja vanemaid!

Võta kaasa natukene sularaha ja hea tuju!

Merivälja Kooli vanematekogu

Vastuvõtt 1. klassi 2018

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord”.
Õpilaskandidaadi vanemal palume kinnitada või tühistada koolikoht e-koolis 16.05-10.06.

Õpilaskandidaadi vanemal palume lapse Merivälja Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada kooli 21. maist – 10. juunini 2018 alljärgnevad dokumendid:
• taotlus (siit)
• koopia sünnitunnistusest
• lapsevanema isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi või passi) koopia
• tervisekaart (väljastab perearst)
• koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus)

Alustab kolm esimest klassi, klassijuhatajad on Anita Kalmus, Maiki Saaring ja Kirsi Kullerkupp.
Dokumente võtab vastu sekretär, õpetajate toas E-R 8:00-16:00, kuni 8. juunini

Peale 10. juunit 2018 muutub kinnitamata õpilaskoht vabaks.

Alates 15. juunist 2018 saavad kõik soovijad vabade koolikohtade olemasolul esitada kooli astumise taotluse.
Dokumente võtab vastu sekretär õpetajate toas 11.06-29.06 ja 6.08-17.08 tööpäeviti kl 10:00-13:00

Meie koolis on koolivormi (vest) kandmine kohustuslik (tellitav siit).
Esimese klassi õpilasele vajalike koolitarvete nimekirja leiate siit.

Juulis on kool suletud.
Kooli telefon 6 232 234